KIS VIPAVA

Zgodnja z belim mesom za vrt in ekološko pridelavo


Uporabnost in lastnosti Široko uporaben zgodnji krompir za pridelavo mladega krompirja, za vrt ali njivsko pridelavo. Razmeroma čvrst jedilni krompir z vijoličasto kožico, ki se med kuhanjem razbarva v belo. KIS vipava je zgodnja sorta, primerna za dolgotrajno skladiščenje in ekološko pridelavo.
Gomolji Tvori srednje število lepih ovalnih gomoljev srednje velikosti.
Pridelek Pridelek je zgoden in srednje velik.
Bolezni Sorta je dobro odporna na navadno krastavost. V mesu se ne pojavljajo napake, kot sta rjava pegavost in votlo srce. Zaščita proti plesni mora biti redna in sprotna. KIS vipava kljub zgodnosti ni posebno občutljiva na plesen.
Skladiščenje Je zgodnja sorta, ki se odlično skladišči do pozne pomladi. Zato je zelo primerna za domačo pridelavo, sprotno ali kasnejšo porabo.
Nasveti za pridelavo KIS vipava je zgodnja sorta, ki ni prezahtevna za oskrbo z vodo, ker ponavadi pobegne suši. Seme moramo pred sajenjem obvezno zbuditi in nakaliti za zgodnejši pridelek v vrtu. Sadimo prebujeno seme na 30-32 cm v vrsti pri medvrstni razdalji 65 do 75 cm, normalno globoko. Gnojimo s 120-140 kg N/ha, 100 kg P2O5 /ha in 200 kg K2O/ha.