Neprezimni dosevki

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

Aleksandrijska detelja

ALEX

Aleksandrijska detelja Alex je detelja s hitrim mladostnim razvojem. Kombiniramo jo z oljno redkvijo, belo gorjušico, ajdo ali s facelijo, pri čemer dobimo bogato maso za podor.

Facelija

BALO

Facelija Balo je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.

Bela gorjušica

BAMBERKA

Bela gorjušica Bamberka tvori velik pridelek organske mase. S podoravanjem zelene mase jeseni zmanjšujemo populacijo talnih škodljivcev.

Ajda

BAMBY

Ajda Bamby je primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Ajda

ČEBELICA

Ajda Čebelica je primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Oljna redkev

DORA

Oljna redkev Dora tvori velik pridelek organske mase, ki povečajo vsebnost humusa v tleh. Globoke korenine rahljajo tla in izboljšajo zračno vodni režim tal.

Proso

KORNBERŠKO

Proso Kornberško pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

Meliorativna redkev

MINO EARLY

Meliorativna redkev Mino Early tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.

Abesinska gizotija

NIGER

Abesinska gizotija Niger tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.

Sudanska trava

NUTRI HONEY

Sudanska trava Nutri Honey je primerna za sušna območja. Je večkrat kosna. Kot strniščni dosevek priporočamo setev v vrste in spravilo v voščeni zrelosti s silažnim kombajnom.

Abesinska gizotija

RAMTILLKRAUT

Abesinska gizotija Ramtillkraut tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.

Proso

SONČEK

Proso Sonček pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

Meliorativna redkev

STRUCTURATOR

Meliorativna redkev Structurator tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.

Facelija

VETROVSKA

Facelija Vetrovska je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.