koruza silaza novo
LG 31.479
koruza silaza novo
LG 31.295
Koruza za silažo

LG 31.377

Kakovostna vlaknina in visoka vsebnost škroba

TOP IZBIRA

370

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Silažni hibrid iz skupine LG Animal Nutrition ob koncu FAO 300, visoka olistana rastlina, z velikimi storži, velika vsebnost škroba, visok DINAG.


Lastnosti hibrida

Zelo velik pridelek silažne mase, lepe, visoke in izenačene rastline. Zelo primeren za pridelavo silaže po prvi košnji mnogocvetne ljuljke in DTM. Stabilen pridelek v različnih pogojih pridelave. Dober mladostni razvoj. Veliki dobro zapolnjeni storži, višje pripeti na rastlino. Dobra tolerantnost na stres in sušo, globoke korenine. Stay green efekt, odlična kakovost koruznice. Dobra odpornost na bulavo snet ter fuzarioze stebla in storža. Odlična ješčnost pri živalih pri optimalni sušini. Možnost kombinirane rabe za silažo in zrnje. Velik pridelek silažne mase bogate s kakovostnim zrnjem. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 85-90 75-85
    • 100%