Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 4
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 6

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 5

Za lažja tla


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 20 %
Mnogocvetna ljuljka: 10 %
Travniška bilnica: 15 %
Črna detelja: 55 %
OPIS
Večletna DTM z visoko vsebnostjo beljakovin in energije (NEL). Nezahtevna glede gnojenja z dušikom. Odlično vključevanje v njivski kolobar.  Dobra prilagodljivost rastnim razmeram (predvsem suši). Primerna tudi za peščena tla.
SETVENA NORMA
40 kg/ha