Soja
SONALI

Jari krmni grah

KARACTER

Jari krmni grah je uporaben pri krmljenju prašičev in govedi kot samostojen vir beljakovin ali pa kot dodatek beljakovinske krme. Kakovostno krmo pa predstavlja tudi siliranje cele rastline.

Sorta tolerantna na sušo in vročino
SETVENA NORMA
100 zrn/m2, 10 vreč/ha
ČAS SETVE
začetek marca (pridelku lahko škodujejo temperature pod –5 °C)
GNOJENJE
DUŠIK: ni potrebno
FOSFOR P2O5: 50 kg ob setvi
KALIJ K2O: 120 kg ob setvi
LASTNOSTI SORTE
VIŠINA RASTLINE: visoka
STABILNOST: zelo dobra
ZRELOST: zgodnja
BARVA CVETOV: bela
ODPORNOST NA BOLEZNI: dobra
PRIDELEK ZRNJA: zelo velik
VSEBNOST BELJAKOVIN: zelo visoka
BARVA ZRNJA: rumena
ŽETEV
ČAS: sredina junija
NAČIN: žitni kombajn
OPOMBA: Idealno za suhe in sončne lege. Zgodnejše zorenje pred nastankom suše in vročine.