Dosevki

Prezimni dosevki, neprezimni dosevki in mešanice dosevkov za izboljšanje tal Agrosaat Vita

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

Agrosaat Vita 11

Mešanica dosevkov

AGROSAAT VITA 11

Agrosaat Vita 11 je nova linija mešanic za dosevke. Poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne zaradi ohranjanja rodovitnosti tal.

Agrosaat Vita 12

Mešanica dosevkov

AGROSAAT VITA 12

Agrosaat Vita 12 nova mešanica za dosevke za izboljšanje tal. Poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne zaradi ohranjanja rodovitnosti tal.

Agrosaat Aleksandrijska detelja Alex

Aleksandrijska detelja

ALEX

Aleksandrijska detelja Alex je detelja s hitrim mladostnim razvojem. Kombiniramo jo z oljno redkvijo, belo gorjušico, ajdo ali s facelijo, pri čemer dobimo bogato maso za podor.

Agrosaat pasja trava Amba

Pasja trava

AMBA

Pasja trava Amba je primerna za lahka tla. Dobro prilagodljiva na sušo.

Agrosaat facelija Vetrovska, Balo

Facelija

BALO

Facelija Balo je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.

Agrosaat bela gorjušica Bamberka

Bela gorjušica

BAMBERKA

Bela gorjušica Bamberka tvori velik pridelek organske mase. S podoravanjem zelene mase jeseni zmanjšujemo populacijo talnih škodljivcev.

Agrosaat ajda Bamby, Čebelica

Ajda

BAMBY

Ajda Bamby je primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Agrosaat grašica panonska Villana, Beta

Grašica panonska

BETA

Panonsko grašico Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.

Agrosaat ajda Bamby, Čebelica

Ajda

ČEBELICA

Ajda Čebelica je primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Agrosaat oljna redkev Dora

Oljna redkev

DORA

Oljna redkev Dora tvori velik pridelek organske mase, ki povečajo vsebnost humusa v tleh. Globoke korenine rahljajo tla in izboljšajo zračno vodni režim tal.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

DRAGA

Mnogocvetna ljuljka Draga je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat lucerna Emiliana

Lucerna

EMILIANA

Lucerno odlikuje visoka vsebnost beljakovin v krmi in tolerantnosti na sušo. Zelo primerna za lahka tla z ustreznim pH.

Agrosaat bela detelja Huia

Bela detelja

HUIA

Bela detelja Huia dobro prenaša gaženje, uporabljamo jo v mešanicah s travami.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

HUNTER

Mnogocvetna ljuljka Hunter je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat inkarnatka Lovaspatonai, Inkara

Inkarnatka

INKARA

Inkarnatka Inkara je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko. Inkara spada med avtohtone sorte.

Agrosaat proso Kornberško, Sonček

Proso

KORNBERŠKO

Proso Kornberško pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

Agrosaat inkarnatka Lovaspatonai, Inkara

Inkarnatka

LOVASPATONAI

Inkarnatka Lovaspatonai je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko.

Agrosaat meliorativna redkev Strukturator, Mino Early

Meliorativna redkev

MINO EARLY

Meliorativna redkev Mino Early tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.

Agrosaat Abesinska gizotija Ramtillkraut, Niger

Abesinska gizotija

NIGER

Abesinska gizotija Niger tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

NIKE

Črna detelja Nike je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat sudanska trava Nutri Honey

Sudanska trava

NUTRI HONEY

Sudanska trava Nutri Honey je primerna za sušna območja. Je večkrat kosna. Kot strniščni dosevek priporočamo setev v vrste in spravilo v voščeni zrelosti s silažnim kombajnom.

Agrosaat Abesinska gizotija Ramtillkraut, Niger

Abesinska gizotija

RAMTILLKRAUT

Abesinska gizotija Ramtillkraut tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.

Agrosaat proso Kornberško, Sonček

Proso

SONČEK

Proso Sonček pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

Agrosaat krmna ogrščica Starška

Krmna ogrščica

STARŠKA

Krmna ogrščica Starška je Je enoletna prezimna krmna rastlina, ki jo lahko uporabljamo kot strniščni neprezimni krmni dosevek, prezimni krmni posevek ali za podor. Ima velik pridelek zelene krme.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

START

Črna detelja Start je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat meliorativna redkev Strukturator, Mino Early

Meliorativna redkev

STRUCTURATOR

Meliorativna redkev Structurator tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

TEANNA

Mnogocvetna ljuljka Teanna je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

UNO

Črna detelja Uno je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat facelija Vetrovska, Balo

Facelija

VETROVSKA

Facelija Vetrovska je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.

Agrosaat grašica panonska Villana, Beta

Grašica panonska

VILLANA

Panonsko grašico Villana, Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.