Dosevki

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

Dosevki

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

  • NEPREZIMNI DOSEVKI

    AJDA, PROSO, FACELIJA, SUDANSKA TRAVA, MELIORATIVNA REDKEV, OLJNA REDKEV, BELA GORJUŠICA, ALEKSANDRIJSKA DETELJA, ABESINIJSKA GIZOTIJA
    agrosaat neprezimni dosevki
  • PREZIMNI DOSEVKI

    INKARNATKA, LUCERNA, ČRNA DETELJA, BELA DETELJA, GRAŠICA PANONSKA, MNOGOCVETNA LJULJKA, PASJA TRAVA, KRMNA OGRŠČICA
    agrosaat prezimni dosevki