Agrosaat lucerna
EMILIANA
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 2

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 1

Za dosejavanje


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20%
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 50%
Mnogocvetna ljuljka: 20%
Travniška bilnica: 10%
OPIS
Klasična travna mešanica brez detelje. Primerna za dosejevanje. Za intenzivno rabo v primeru čiste setve.
SETVENA NORMA
25 kg/ha (dosejevanje)
40 kg/ha (čista setev)