Agrosaat ajda Bamby, Čebelica
BAMBY
Agrosaat ajda Bamby, Čebelica
ČEBELICA

Prezimni dosevki - Grašica panonska

BETA


ČAS SETVE
VII–VIII
SETVENA NORMA
100-130 kg/ha
PRIPOROČILA
za podor in za krmo živalim
OPOMBE
Uporabljamo jo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.