Agrosaat sortiment dosevki
UNO
Agrosaat krmna ogrščica Starška
STARŠKA

Prezimni dosevki - Grašica panonska

BETA


ČAS SETVE
VII–VIII
SETVENA NORMA
100-130 kg/ha
PRIPOROČILA
za podor in za krmo živalim
OPOMBE
Uporabljamo jo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.