ES DIRECTOR

TOP IZBIRA


Zrelostna skupina je srednje zgodnja (00). Ima izredno visoke in stabilne pridelke z največ stroki na vrhu rastline (šop). Ta kompaktna rast je izjema med sortami, saj daje stabilnost pridelkom in zmanjša izgube ob žetvi. Sorta ES Director je bila v vseh uradnih poskusih avstrijske Štajerske najbolj donosna sorta v letih 2020 in 2021.

ES DIRECTOR

TOP IZBIRA


Zrelostna skupina je srednje zgodnja (00). Ima izredno visoke in stabilne pridelke z največ stroki na vrhu rastline (šop). Ta kompaktna rast je izjema med sortami, saj daje stabilnost pridelkom in zmanjša izgube ob žetvi. Sorta ES Director je bila v vseh uradnih poskusih avstrijske Štajerske najbolj donosna sorta v letih 2020 in 2021.

SETVENA NORMA
55-60 zrn/m2, 4 vreče/ha
ČAS SETVE
konec aprila do začetka maja
GNOJENJE
DUŠIK: ni potrebno
FOSFOR P2O5: 65 kg ob setvi
KALIJ K2O: 90 kg ob setvi
LASNOSTI SORTE
VIŠINA RASTLINE: nizka
STABILNOST: zelo dobra
ZRELOST: srednje zgodnja (00)
BARVA CVETOV: vijolična
ODPORNOST NA BOLEZEN: zelo dobra
PRIDELEK ZRNJA: zelo velik
VSEBNOSTI BELJAKOVIN: visoka
VSEBNOST OLJA: srednja
BARVA ZRNJA: rumena
TEŽA 1000 ZRN: zelo velika
PRIMERNA ZA KRMO: da
PRIMERNA ZA LJUDSKO PREHRANO: da
ZAŠČITA PRED PLEVELI
Posvetujte se s svojim svetovalcem za varstvo rastlin in semen.
ŽETEV
ČAS: september
NAČIN: žitni kombanj