Agrosaat meliorativna redkev Strukturator, Mino Early
MINO EARLY
Agrosaat sortiment dosevki
NIKE

Neprezimni dosevki - Abesinska gizotija

NIGER


ČAS SETVE
VII–VIII
SETVENA NORMA
10 kg/ha
PRIPOROČILA
za podor
OPOMBE
Tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.