koruza silaza novo
LG 31.331
koruza silaza novo
LAMPARD

Koruza za silažo

HONOREEN

Zgoden in zanesljiv trilinijski hibrid za neverjetne pridelke silaže

340

FAO

TZ
TIP ZRNA
SREDNJE ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Srednje zgodnji trilinijski silažni hibrid FAO 340, zelo zanesljiv v pridelavi velike količine silažne mase.


Lastnosti hibrida

Hibrid za pridelavo kakovostne silaže po eni košnji mnogocvetne ljuljke ali DTM na njivah z velikim deležem škroba. Srednje hiter mladostni razvoj, hitra rast, srednje močne korenine, visoke rastline za zanesljive pridelke silaže. Zelo velik pridelek silažne mase, boljši od ostalih trilinijskih hibridov. Dobro zapolnjeni storži, zrnje tipa zobanka. Storž, pripet na rastlino visoko. Dobra tolerantnost na stres in sušo ter srednje dobra odpornost na koruzno progavost (Helmintosporium), dobra odpornost na koruzno snet. Prisoten stay green efekt in večja vsebnost škroba v silažni masi. Sorta je zelo primerna za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje travna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža  
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 85-90 75-85
    • 100%