Agrosaat krmna ogrščica Starška
STARŠKA
Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka
HUNTER

Prezimni dosevki - Bela detelja

HUIA


ČAS SETVE
III–IV, VII–VIII
SETVENA NORMA
10–15 kg/ha
PRIPOROČILA
za krmo živalim
OPOMBE
Dobro prenaša gaženje,  uporabljamo jo v mešanicah s travami.