Agrosaat Abesinska gizotija Ramtillkraut, Niger
NIGER
Agrosaat sudanska trava Nutri Honey
NUTRI HONEY

Prezimni dosevki - Črna detelja

NIKE


ČAS SETVE
III–IV, VII–VIII
SETVENA NORMA
30–35 kg/ha
PRIPOROČILA
za krmo živalim
OPOMBE
Za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.