Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 5
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 7

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 6

Landsberška mešanica


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Mnogocvetna ljuljka: 40 %
Inkarnatka: 30 %
Ozimna grašica: 30 %
OPIS
Enoletna prezimna DTM. Primerna za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
50 kg/ha