koruza silaza novo
LAMPARD
koruza silaza novo
LG 31.295
Koruza za silažo

LG 30.311

Zares zanesljiva silažna LGAN-genetika

320

FAO

PT
TIP ZRNA
ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Zgodnejši LGAN-silažni hibrid je namenjen setvi po prvi košnji travinja na njivah ter za redno setev v regijah s hladnejšo klimo. Povečana prebavljivost vlaknine ter večji pridelek kakovostne energije na hektar sta odliki tega hibrida.


Lastnosti hibrida

Zelo dobra toleranca na stres takoj po setvi, hiter vznik in mladostni razvoj. Bujna dobro olistana rastlina, zelo zdrava. Dosega odličen in zanesljiv pridelek silaže v vseh pogojih. Priporočamo ga za redno setev v hladnejših regijah ali pozne setve po prvi košnji travinja na njivah. Povečana konzumacija govedi zaradi bolj prebavljive in okusnejše silaže. Večji delež kakovostne energije v rastlini za večjo prirejo mleka in mesa. Dober stay green efekt. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 85-90 70-85
    • 100%