LG 33.50

Zanesljiva sorta za zrnje in silažo

blank

340

FAO
blank

TZ

TIP ZRNA
blank

srednje zgodnji

ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti Koruzni hibrid LG 33.50 odlikuje zelo velik pridelek zrnja. Zanimiv, razmeroma visok in izenačen hibrid. Ima dobro odpornost na poleganje in zelo dober stay green efekt. Lepi dolgi in izenačeni storži so zelo dobro pritrjeni, lepo razviti in zapolnjeni. Dobro sproščanje vlage in nizka vlaga ob spravilu. Storži imajo odprto ličje, zato hitro spuščajo vlago. Hibrid je zanesljiv in dobro prilagodljiv na sušne pogoje ter neobčutljiv na koruzno bulavo snet na storžih. Ima sposobnost kompenzacije pridelka ob redkejši setvi. V intenzivni proizvodnji priporočljiva gostejša setev.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 75-85 70-80
Silaža 85 85

LG 33.50

Zanesljiva sorta za zrnje in silažo

FAO

340

TIP ZRNA


TZ

ZRELOSTNI RAZRED


srednje zgodnji


Posebnosti LG 33.50

Koruzni hibrid LG 33.50 odlikuje ga zelo velik pridelek zrnja. Zanimiv, razmeroma visok in izenačen hibrid. Ima dobro odpornost na poleganje in zelo dober stay green efekt. Lepi dolgi in izenačeni storži so zelo dobro pritrjeni, lepo razviti in zapolnjeni. Dobro sproščanje vlage in nizka vlaga ob spravilu. Storži imajo odprto ličje, zato hitro spuščajo vlago. Hibrid je zanesljiv in dobro prilagodljiv na sušne pogoje ter neobčutljiv na koruzno bulavo snet na storžih. Ima sposobnost kompenzacije pridelka ob redkejši setvi. V intenzivni proizvodnji priporočljiva gostejša setev.


Primernost glede na tipe tal

Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža

Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 75-85 70-80
Silaža 85 85