Ervin Marc

Male Žablje, Dobravlje - setev: 10.5.2020 - žetev: 5.11.2020 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha pridelek rel v %
LINEADE 450 24,5 11.816 10.373 99
TWEETOR 450 18,6 10.562 9.997 96
AAPOTHEOZ 450 19,0 10.014 9.432 90
DKC 5830 600 18,9 11.874 11.197 107
LG 30.685 650 23,0 12.626 11.305 108
povprečje: 20,8 11.378 10.461 100

OPOMBA: Lineade močno kali na storžu. Aapotheoz redek sklop.


Nikolaj Kogoj

Bilje, Renče, - setev: 6.5.2020 - žetev: 2.11.2020 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha pridelek rel v %
TWEETOR 450 21,8 13.181 11.986 90
LINEADE 450 20,4 15.000 13.884 104
AAPOTHEOZ 450 21,5 15.070 13.756 103
LG 31.558 580 27,7 15.283 12.848 97
DKC 5830 600 23,3 14.954 13.337 100
LG 30.685 650 24,2 15.954 14.062 106
povprečje: 23,2 14.907 13.312 100