Emil Žabjek

Ljubljana Rudnik, Ljubljansko barje - setev: 28.4.2020 - žetev: 19.11.2020 - tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
AJOWAN 350 22,4 15.275 13.783 114
GLUMANDA 300 19,9 14.231 13.254 109
DKC 4717 370 21,0 12.637 11.609 96
povp. Agrosaat: 21,1 14.048 12.882 106
povp. 10 hibridov: 21,4 13.265 12.124 100

Tone Černič

Matena, Ljubljansko barje - setev: 7.5.2020 - žetev: 23.10.2020 - tip tal: mešana barjanska

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
PODOLE 260 24,6 15.022 13.170 109
ARCADIAXX 280 24,6 11.700 10.258 85
IRENOXX 290 25,3 15.294 13.284 110
ADEVEY 300 24,8 10.122 8.851 73
GLUMANDA 300 23,4 10.600 9.441 78
MOLEON 300 23,3 12.603 11.240 93
LG 31.295 300 28,1 14.930 12.482 103
LG 31.330 330 24,9 12.738 11.124 92
MAJORQUE 340 24,2 15.819 13.943 115
LG 33.50 340 26,3 13.241 11.347 94
DKC 4569 350 24,5 16.985 14.911 123
AJOWAN 350 27,7 15.304 12.866 106
KERALA 360 25,7 15.406 13.310 110
DKC 4717 370 29,5 15.608 12.795 106
INCLUSIV 380 29,5 14.108 11.565 96
LG 31.390 390 31,3 16.159 12.964 107
povprečje: 26,1 14.102 12.096 100

Jože Jezernik

Celje - setev: 24.4.2020 - žetev: 30.10.2020- tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
GLUMANDA 300 19,2 13.133 12.339 91
AJOWAN 350 21,9 13.648 12.394 92
DKC 4569 350 20,3 15.092 13.986 103
KERALA 360 21,9 15.232 13.833 102
DKC 4717 370 21,4 14.971 13.683 101
INCLUSIV 380 22,2 15.344 13.881 103
LG 31.390 390 24,6 15.542 13.626 101
LG 34.90 430 22,1 16.022 14.513 107
povprečje: 21,7 14.873 13.532 100

Meja Šentjur

Šentjur -setev: 17.4.2020- žetev: 3.11.2020- tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
AJOWAN 350 20,8 15.714 14.471 101
DKC 4717 370 21,4 16.071 14.688 103
TEXERO 380 21,3 15.107 13.825 96
povprečje: 21,2 15.631 14.328 100

Kopač Rafael

Medno, Vižmarje, Ljubljana - setev: 19.5.2020 - žetev: 3.11.2020 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
PODOLE 260 27,9 9.206 7.718 74
ARCADIAXX 280 27,2 11.729 9.929 95
IRENOXX 280 25,8 10.888 9.394 90
ADEVEY 300 29,7 12.243 10.008 96
MOLEON 300 24,9 11.624 10.151 97
GLUMANDA 300 26,0 13.506 11.621 111
LG 31.330 330 30,7 13.177 10.618 102
AJOWAN 350 28,7 13.000 10.778 103
DKC 4569 350 28,5 13.286 11.046 106
DKC 4717 370 30,7 14.058 11.328 108
TEXERO 380 29,7 13.726 11.220 107
INCLUSIV 380 32,7 13.301 10.409 100
LG 31.388 380 29,5 14.242 11.675 112
povprečje Agrosaat: 28,6 12.614 10.453 100

Jože Jezernik

Celje - setev: 24.4.2020 - žetev: 30.10.2020- tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
GLUMANDA 300 19,2 13.133 12.339 91
AJOWAN 350 21,9 13.648 12.394 92
DKC 4569 350 20,3 15.092 13.986 103
KERALA 360 21,9 15.232 13.833 102
DKC 4717 370 21,4 14.971 13.683 101
INCLUSIV 380 22,2 15.344 13.881 103
LG 31.390 390 24,6 15.542 13.626 101
LG 34.90 430 22,1 16.022 14.513 107
povprečje: 21,7 14.873 13.532 100

Meja Šentjur

Šentjur -setev: 17.4.2020- žetev: 3.11.2020- tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
AJOWAN 350 20,8 15.714 14.471 101
DKC 4717 370 21,4 16.071 14.688 103
TEXERO 380 21,3 15.107 13.825 96
povprečje: 21,2 15.631 14.328 100

Opomba: pozna setev po odkosu ljuljke