Kmetijski inštitut Slovenije

IC Jablje, Mengeš - setev: 24.4.2020 - žetev: 23.10.2020 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 31.295 300 29,6 12.757 10.443 97
LG 30.308 320 28,9 13.431 11.104 103
GLUMANDA 300 30,6 12.926 10.431 96
LG 31.330 330 28,8 12.590 10.423 96
AJOWAN 350 30,4 13.279 10.747 99
DKC 4569 380 30,0 13.498 10.987 102
LG 31.377 370 29,3 13.148 10.809 100
DKC 4717 370 28,0 14.503 12.142 112
TEXERO 380 30,1 18.663 15.169 140
LG 31.388 380 27,9 14.495 12.152 112
INCLUSIV 380 29,9 14.284 11.643 108
DKC 4695 390 32,0 15.537 12.285 114
povp. Agrosaat: 29,6 14.093 11.528 107
povp. 88 hibridov: 10.818 100

Franci Fon

Sp. Bernik, Cerklje - setev: 27.4.2020 - žetev: 13.11.2020 - tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
PODOLE 260 23,5 12.592 11.201 84
ARCADIAXX 300 23,2 14.567 13.009 97
GLUMANDA 300 22,4 13.086 11.808 88
ADEVEY 300 22,8 13.333 11.969 89
MOLEON 300 25,2 15.555 13.529 101
FLEXXION 300 27,3 14.482 12.242 91
LG 31.295 320 28,9 13.720 11.343 85
LG 31.330 330 27,8 16.144 13.553 101
MAJORQUE 340 23,5 17.283 15.374 115
LG 33.50 340 25,5 14.823 12.841 96
AJOWAN 350 24,4 12.098 10.635 79
DKC 4569 350 23,8 15.555 13,782 103
KERALA 360 23,6 16.790 14.916 111
DKC 4717 370 23,8 16.385 14.518 108
INCLUSIV 380 23,2 14.939 13.341 100
TEXERO 380 23,8 19.759 17.507 131
GLORIETT 380 24,6 18.313 16.056 120
LG 31.401 400 24,1 15.172 13.390 100
povprečje: 24,5 15.255 13.390 100