Emil Žabjek

Ljubljana Rudnik, Ljubljansko barje - setev: 11.5.2021 - žetev: 29.10.2021 - tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
GLUMANDA 300 24,0 14.712 13.001 100 2.536,05
LG 31.330 330 27,0 14.961 12.699 98 2.467,07
AJOWAN 350 27,5 14.740 12.426 96 2.408,70
DKC 4717 370 26,5 16.260 13.897 107 2.702,01
Povprečje Agrosaat 26,3 15.168 13.006 100 2.530,25

OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 170 eur/t ob 25 % vlage