Nikolaj Kogoj

Bilje, Renče - setev: 22.4.2021 - žetev: 27.10.2021 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
TWEETOR 420 15,2 6.569 6.477 91 1.116,73
DKC 5141 420 16,2 7.137 6.954 98 1.213,29
AAPOTHEOZ 450 16,5 7.364 7.150 101 1.251,88
LAMPARD 500 16,0 7.286 7.117 100 1.238,62
LG 31.558** 580 16,3 8.110 7.893 111 1.378,70
DKC 5830** 600 16,2 7.288 7.102 100 1.238,96
LG 30.685** 680 16,3 7.265 7.071 99 1.235,05
Povprečje 16,1 7.288 7.109 100 1.239,03

** zmanjšan pridelek 10–20% zaradi divjih prašičev


OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 170 eur/t ob 25 % vlage