PRIDELAVA KORUZE 2022 V ZNAMENJU SUŠE IN VROČINE

Leto 2022 je bilo izjemno zahtevno za pridelavo silažne koruze in koruze za zrnje, saj sta v osrednjem, zahodnem in južnem delu Slovenije suša in vročina naredili izjemne škode. Analize kažejo, da so prizadete koruze namesto škroba (ni bilo storžev) nalagale v steblo in liste večje količine enostavnih sladkorjev, ki so kasneje pri samem procesu siliranja zmanjšali obstojnost silaž. Pridelki suhe snovi silažne mase so bili leta 2022 najmanjši v zadnjih treh letih.

Učinkovitost krme, ki jo izračunamo na osnovi NIRS-analiz, prek orodja MILK+ kaže tudi na zmanjšane učinkovitosti krme za skoraj 195 kg mleka na tono suhe snovi glede na lani. Zaradi zelo majhnih pridelkov suhe snovi so bili posledično manjši hektarski pridelki mleka. Rezultati analiz nas zato še bolj spodbujajo k izbiri LGAN-hibridov, ker je energija pridelana iz kakovostne vlaknine največja pri 32–35-% skupni sušini rastlin. Če je v sušnih letih škroba v koruzi za silažo malo ali pa ga skorja ni, je kakovostna vlaknina glavni vir za prirejo za prežvekovalce. Zato ni dvoma, da ob tako majhnih pridelkih  sveže mase požanjemo rastline čim nižje, da pospravimo čim več skupne energije s posamezne parcele.

Gorenjska

Uroš Knific

Goričane, Medvode - setev: 22.5.2022 - žetev: 14.9.2022 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
DKC 4717 370 29,4 38.000 11.179 46,1 39,2 64,4 73,9 1.528 17.091
LG 31.377 370 27,7 38.869 10.750            
LG 31.390 390 31,9 34.946 11.152 45,5 36,4 67,3 74,5 1.558 17.381
SHANNON 400 32,3 40.104 12.938 41 36,4 62,5 74,6 1.549 20.048
LG 31.479 410 27,9 35.353 9.864 42 40,8 64,7 74,2 1.527 15.069
RTG ALEX 410 31,1 30.303 9.419 44,5 36,7 61,4 74,5 1.533 14.442
Povprečje:   30 36.263 10.884 43,8 37,9 64,1 74,3 1.539 16.806

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Uroš Knific - Prispevek energije zelenega dela rastline in škroba k prireji mleka

LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Dolenjska

Andrej Junc

Pristava, Šentjernej - setev: 30.4.2022 - žetev: 25.8.2022 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.390 390 39,3 40.873 16.053 30,1 38,9 61 70,9 1.412 22.673
LG 31.479 410 35,3 42.222 14.899 30,8 40,9 59,9 70,6 1.394 20.779
RTG ALEX 410 40,2 44.762 17.991          
ELBRUS 420 44,1 41.270 18.182          
TWEETOR 420 37,7 49.683 18.715 33,1 39 56,8 71,7 1.427 26.716
LG 34.90 430 39,7 49.048 19.489 32,2 38,1 56,6 71,3 1.422 27.728
PERSIC 450 35,7 45.397 16.188 31,9 40 60,8 71,5 1.430 23.152
Povprečje:   38,8 44.751 17.359 31,6 39,4 59 71,2 1.417 24.210

Aleš Kovačič

Globodol, Mirna peč - setev: 29.4.2022 - žetev: 18.8.2022 - tip tal: ilovnata Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
SHANNON 400 36,1 41.481 14.968 16,6 47,3 57,3 68,5 1.291 19.324
LG 31.479 410 32,4 40.873 13.238 19,7 45,9 61,1 70,5 1.373 18.180
RGT ALEX 410 34,5 37.698 13.023 30,1 44 60,3 68,9 1.325 17.262
ELBRUS 420 38,3 35.034 13.406 16 46,3 55,2 68,7 1.287 17.265
LG 34.90 430 30,5 34.167 10.430 15,8 51 64,7 66,9 1.258 13.131
LG 31.459 450 33,1 33.750 11.161 17,7 47,2 62,4 69,5 1.338 14.938
PERSIC 450 34,6 41.497 14.365 21,3 49 61,3 58,3 1.293 18.584
Povprečje:   34,2 37.786 12.941 19,6 47,2 60,3 68,8 1.309 16.955

Jože Lovšin

Breže, Ribnica - setev: 5.5.2022 - žetev: 5.9.2022 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
CLOONEY 260 39,9 50.211 20.035 27,9 39,4 59,6 72,5 1.478 29.612
LG 31.295 300 37,4 52.573 19.681 26,6 39,5 60,7 72,9 1.487 29.285
LG 31.272 320 43,2 54.219 23.430          
LG 30.311 320 41,8 58.650 24.533          
LG 31.331 330 36,7 55.063 20.209 19,5 44,1 63,1 70,5 1.404 28.390
HONOREEN 340 37,4 62.447 23.348 26 41,4 58,1 71,6 1.432 33.436
LG 33.50 340 32,1 55.612 17.869 27,3 42,8 59,7 71,8 1.447 25.867
LG 31.377 370 36,5 56.034 20.474 28,8 42,3 60,3 71,2 1.426 29.211
Povprečje:   38,1 55.601 21.197 26 41,6 60,3 71,8 1.446 29.300

 

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Štajerska

Anton Ratej

Draža vas, Loče - setev: 9.5.2022 - žetev: 3.9.2022 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.377 370 33,8 51.720 17.481 37,6 41,4 54,1 70,7 1.371 23.979
SHANNON 400 32,6 50.262 16.385 44,8 35,8 57,2 73,1 1.485 24.336
LG 31.479 410 29,2 62.099 18.133 35,1 43,8 58,3 70,9 1.392 25.243
TWEETOR 420 30,1 61.983 18.657 44,7 36,1 58,8 74,2 1.529 28.537
LG 34.90 430 32,8 59.475 19.508 38,3 39,1 56,9 72,5 1.453 28.354
PERSIC 450 31,6 67.930 21.466 38,4 38,6 61,1 74,2 1.429 28.812
LAMPARD 450 28,8 67.930 19.564 40,7 40,4 61 72,7 1.468 28.730
Povprečje:   31,3 60.200 18.742 39,9 39,3 58,2 72,6 1.447 26.856

Alberto Kocbek

Zg. Voličina, Voličina - setev: 1.5.2022 - žetev: 6.9.2022 - tip tal: ilovnata Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.377 370 36,7 46.570 17.091 38,7 36,2 61,3 73,4 1.499 26.631
DKC 4717 370 31,2 51.100 15.943 44 35,9 58,8 73,4 1.483 23.646
SHANNON 400 29 49.700 14.413 37,5 39,6 58,8 71,7 1.414 20.393
DKC 5141 420 32,7 53.400 17.462 39,7 38,1 62,4 72,8 1.474 25.741
ELBRUS 420 32,4 55.000 17.820 38,2 37,6 61,8 71,9 1.435 25.574
LG 34.90 430 31,6 70.400 22.246 37,8 38,6 60,1 71,4 1.417 31.530
PERSIC 450 29,5 42.800 12.626 39 39,7 64,4 72,8 1.478 18.666
Povprečje:   31,9 52.710 16.800 39,3 38 61,1 72,5 1.457 24.597

Ernest Černogoj

Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina - setev: 4.5.2022 - žetev: 24.8.2022 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

 
Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Pridelek suhe snovi Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Učinkovitost krme Pridelek mleka
  % v kg/ha v kg/ha % v SS % v SS % NDF v % kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.331 330 43,6 40.751 17.767            
DKC 4717 370 34,3 40.660 13.946 33,9 39,9 59,5 71,6 1.420 19.815
LG 31.377 370 39 39.410 15.370 28,9 44,2 54,5 69,5 1.319 20.284
INCLUSIV 380 37,4 36.688 13.721 32,2 40,9 60,1 72 1.433 19.663
SHANNON 400 36,2 39.842 14.423 31,6 39,9 60,5 72,8 1.465 21.134
LG 31.479 410 29,5 42.640 12.579 29 47,9 59 68,3 1.278 16.087
DKC 5141 420 31,9 43.480 13.870 34,4 43 58,9 70,5 1.369 18.994
TWEETOR 420 32,9 41.517 13.659 28,6 43 62,9 72,3 1.446 19.753
SUMERIC 420 34,1 42.634 14.538 28,8 43,3 59,4 71,4 1.406 20.444
LG 34.90 430 32,8 43.570 14.291 31,3 40,4 59,6 72,5 1.452 20.754
Povprečje:   35,2 41.119   31 42,5 59,4 71,2 1.399 19.659

Opomba: setev po odkosu mnogocvetne ljuljke.

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Anton Ratej - Prispevek energije zelenega dela rastline in škroba k prireji mleka

Alberto Kocbek - Prispevek energije zelenega dela rastline in škroba k prireji mleka

Ernest Černogoj - Prispevek energije zelenega dela rastline in škroba k prireji mleka

LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka