Kmetijski inštitut Slovenije

IC Jablje, Mengeš - setev: 28.4.2021 - žetev: 5.11.2021 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
LG 31.272 250 22,9 10.410 9.333 81 1.821,79
GLUMANDA 300 21,5 12.267 11.197 97 2.187,53
ADEVEY 300 23,6 10.910 9.692 84 1.891,02
LG 31.295 300 25,0 11.038 9.626 83 1.876,43
DKC 3710 320 20,7 12.037 11.099 96 2.169,43
LG 31.330 330 23,9 13.380 11.840 103 2.309,68
MAJORQUE 340 21,1 12.103 11.104 96 2.169,89
AJOWAN 350 22,9 13.868 12.433 108 2.426,91
DKC 4569 350 22,4 14.140 12.759 111 2.491,32
LG 31.377 370 23,0 13.705 12.271 106 2.395,13
DKC 4717 370 22,3 13.529 12.223 106 2.386,81
TEXERO 380 22,0 14.381 13.043 113 2.547,40
GLORIETT 380 23,4 14.883 13.256 115 2.586,73
Povprečje Agrosaat 22,7 12.819 11.529 100 2.250,39

Franci Fon

Sp. Bernik, Cerklje - setev: 5.5.2021 - žetev: 11.11.2021 - tip tal: lahka peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
DKC 3402 260 24,3 11.701 10.300 92 2.008,66
VASARI 260 22,3 10.667 9.638 86 1.881,94
IXABEL 300 32,2 15.911 12.544 112 2.355,94
LG 31.295 300 31,4 12.653 10.093 90 1.907,95
GLUMANDA 300 23,4 12.564 11.191 100 2.183,72
DKC 3710 320 24,3 15.102 13.293 119 2.592,50
LG 33.50 340 25,2 14.422 12.544 112 2.444,38
MAJORQUE 340 25,4 14.000 12.144 108 2.365,72
LANXXAM 350 25,7 11.020 9.521 85 1.853,73
EXPLORA 350 22,2 11.733 10.614 95 2.072,80
AJOWAN 350 23,2 10.933 9.763 87 1.905,45
DKC 4569 350 27,2 12.933 10.948 98 2.124,96
POLITIKA 370 22,6 12.133 10.920 97 2.131,91
DKC 4717 370 26,6 15.333 13.087 117 2.544,05
TEXERO 380 26,0 14.000 12.047 107 2.344,30
LG 31.383 380 27,0 13.867 11.771 105 2.286,67
LG 31.390 390 26,8 11.867 10.101 90 1.962,92
Povprečje 25,6 12.991 11.207 100 2.187,35

OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 170 eur/t ob 25 % vlage