Alberto Kocbek

Zg. Voličina, Voličina - setev: 1.5.2021 - žetev: 13.9.2021 - tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
MAJORQUE 340 47,7 48.988 23.367
LG 31.377 370 34,2 57.121 19.535 32,9 47,0
TEXERO 380 38,9 54.811 21.321 39,6 51,5
LG 31. 479 410 28,8 53.698 15.465 29,1 49,8
LG 34.90 430 31,9 58.660 18.713 33,9 46,4
LINEADE 450 28,9 51.714 14.945 38,0 52,0
TWEETOR 450 36,8 49.766 18.314 40,8 51,7
Povprečje 35,3 53.537 18.809

Ernest Černogoj

Zagaj pod Bočem - setev: 28.4.2021 - žetev: 11.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
TEXERO 380 39,6 59.125 23.414 41,9 51,3
SHANNON 400 37,8 59.328 22.426 38,6 52,1
LG 31.479 370 37,7 61.607 23.226 41,4 51,9
LG 34.90 430 38,9 68.422 26.616 40,4 50,5
AAPOTHEOZ 450 34,3 68.867 23.621 34,6 50,8
Povprečje 37,7 63.470 23.861

Borut Krajnc

Sp. Korena, Zg. Korena - setev: 30.4.2021 - žetev: 1.9.2021 - tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
AJOWAN 350 31,9 64.294 20.510 42,0 52,4
GLORIET 380 29,3 66.085 19.363
LG 31. 479 410 28,9 75.011 21.678 38,3 50,2
LG 34.90 430 29,9 73.762 22.055 38,5 48,9
AAPOTHEOZ 450 28,4 89.932 25.541 38,4 49,2
PERSIC 450 26,9 74.975 20.168 36,4 50,8
Povprečje 29,2 74.010 21.552

Peter Hostnik

Polje ob Sotli, Imeno - setev: 15.5.2021 - žetev: 11.9.2021 - tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
LG 31.377 370 42,3 51.128 21.627
LG 31.479 410 40,7 48.459 19.723
LG 34.90 430 37,2 46.526 17.308 39,3 50,0
AAPOTHEOZ 450 37,6 49.047 18.442 40,6 52,5
PERSIC 450 36,9 50.896 18.781 40,0 53,5
Povprečje 38,9 49.211 19.176

Setev po odkosu travinja.


Bojan Miklavžina

Škale, Velenje - setev: 3.5.2021 - žetev: 24.9.2021 - tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
LG 31.377 370 42,7 55.000 23.485
SHANNON 400 40,4 63.607 25.697
LG 31. 479 410 38,9 60.748 23.631 40,5 52,9
LG 34.90 430 38,6 68.383 26.396 43,3 53,9
AAPOTHEOZ 450 36,7 73.919 27.128 41,9 51,5
Povprečje 39,5 64.331 25.267

Boštjan Vehovar

Videž, Sl. Bistrica - setev: 28.4.2021 - žetev: 21.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v t/ha Škrob % v SS DINAG v %
LG 31.377 370 41,8 61.667 25.777
GLORIET 380 37,7 63.571 23.966 42,0 52,1
SHANNON 400 40,5 69.074 27.975
LG 31.479 410 36,2 64.286 23.272 39,8 51,2
LG 34.90 430 33,5 65.952 22.094 38,0 48,5
Povprečje 37,9 64.910 24.617