Gorenjska

Uroš Knific

Goričane, Medvode - setev: 22.5.2021 - žetev: 24.9.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
CLEMENTEEN 300 38,6 41.112 15.869
LG 30.308 320 38,1 42.889 39,1 39,1 37,3 45,2 72,9 16.341 1.593 26.032
LG 31.377 370 37,3 46.000 42,7 42,7 34,6 40,9 73,5 16.661 1.607 27.600
DKC 4717 370 32,0 43.778 37,3 37,3 36,8 46,1 72,9 13.724 1.590 22.256
SHANNON 400 35,7 44.667 45,4 45,4 32,3 44,7 75,0 15.946 1.672 26.701
LG 31.479 410 33,1 47.778 39,6 39,6 35,8 44,7 73,2 15.815 1.598 25.272
Povprečje 36,3 43.689 41,1 35,3 44,2 73,6 15.708 1.616 25.572

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Dolenjska

Jan Kos

Martinja vas, Mokronog - setev: 12.5.2021 - žetev: 13.9.2021 - tip tal: težka ilovnata Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.377 370 36,8 38.519 33,9 33,9 39,1 50,6 72,2 14.175 1.571 22.310
DKC 4717 370 33,4 29.809 36,7 36,7 36,3 49,3 74,3 9.956 1.647 16.403
LG 31.383 380 37,5 31.373 35,7 35,7 37,5 46,7 73,5 11.765 1.608 18.901
GLORIETT 380 36,4 18.040 38,8 38,8 35,2 52,9 74,8 6.567 1.676 11.015
SHANNON 400 36,3 19.460 35,1 35,1 37,5 52,1 73,9 7.064 1.642 11.601
LG 31.479 410 40,9 39.834 16.292
GARIBOTI 420 35,5 34.360 37,9 37,9 35,4 49,7 74,9 12.198 1.673 20.398
LG 34.90 430 41,9 32.535 13.632
Povprečje 36,7 30.199 36,4 36,4 36,8 50,2 73,9 11.145 1.636 16.771

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Koroška

Roman Božič

Trbonje - setev: 28.4.2021 - žetev: 29.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.377 370 43,1 62.524 26.948
DKC 4717 370 36,5 58.730 40,1 40,1 35,4 46,6 73,3 21.436 1.603 34.356
SHANNON 400 36,7 59.813 42,7 42,7 33,6 47,0 74,5 21.951 1.654 36.347
LG 31.479 410 36,0 65.620 42,1 42,1 34,0 46,0 74,7 23.623 1.658 39.154
LG 34.90 430 32,0 67.080 21.466
TWEETOR 450 36,0 61.700 45,9 45,9 31,2 45,9 76,0 22.212 1.711 37.971
Povprečje 36,7 62.578 42,7 42,7 33,6 46,4 74,6 22.939 1.657 36.957

Povprečje za 4 lokacije

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.377 370 35,8 38,3 38,3 37,6 45,9 72,5 1.480 25.957
DKC 4717 370 36,5 40,1 40,1 35,4 46,6 73,3 1.611 27.537
SHANNON 400 36,8 42,7 42,7 33,6 47,0 74,5 1.615 25.411
LG 31.479 410 36,0 42,1 42,1 34,0 46,0 74,7 1.515 29.962
LG 34.90 430 35,8 40,1 40,1 35,06 43,9 73,2 1.492 32.004
TWEETOR 450 36,0 45,9 45,9 31,2 45,9 75,8 1.512 27.487
AAPOTHEOZ 450 34,9 38,8 38,8 35,4 45,8 73,6 1.530 27.487
Povprečje 36,2 42,2 42,2 33,9 45,9 74,3 1.536 27.978

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Štajerska 1

Janko Beranič

Pongerce, Cirkovce - setev: 29.4.2021 - žetev: 13.9.2021 - tip tal: peščena Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.295 300 41,8 46.621 19.488
LG 31.377 370 41,4 55.284 22.888
DKC 4717 370 32,6 55.789 35,5 35,5 37,9 46,7 72,4 18.187 1.558 28.277
LG 31.479 410 34,7 55.952 40,8 40,8 35,0 46,4 74,6 19.415 1.648 31.952
LG 34.90 430 33,4 56.853 40,3 40,3 34,2 48,1 74,4 18.989 1.643 31.191
AAPOTHEOZ 450 34,9 63.025 21.996
TWEETOR 450 34,5 56.964 44,0 44,0 31,9 46,5 76,0 19.653 1.700 33.432
Povprečje 36,2 55.784 40,2 40,2 34,8 46,9 74,4 20.088 1.637 31.213

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Štajerska 2

Dominik Vrtič

Grlinci, Juršinci - setev: 26.4.2021 - žetev: 13.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
DKC 4717 370 38,9 56.351 45,3 45,3 31,1 40,3 74,8 21.921 1.656 36.318
SHANNON 400 34,8 57.844 36,6 36,6 38,2 50,2 72,7 20.130 1.593 32.093
LG 31.479 410 34,6 62.190 39,5 39,5 35,4 48,1 74,5 21.518 1.658 35.630
LG 34.90 430 35,1 57.735 40,3 40,3 35,2 41,0 72,7 20.265 1.572 31.852
AAPOTHEOZ 450 35,8 54.621 43,7 43,7 33,2 41,9 74,7 19.554 1.642 32.137
Povprečje 35,8 57.748 41,1 41,1 34,6 44,3 73,9 20.677 1.624 33.606

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka


Štajerska 3

Anton Ratej

Draža vas, Loče - setev: 26.4.2021 - žetev: 29.9.2021 - tip tal: ilovnato Milk+

Hibrid FAO Suha snov Pridelek sveže mase Škrob % v SS Prebavljiv škrob pri 35% SS NDF PCS=NDF POS Pridelek SS Učinkovitost krme Pridelek mleka
% v kg/ha % v SS % v SS % v SS % NDF v % t/ha kg mleka/t SS kg mleka/ha
LG 31.479 410 37,4 61.587 39,5 39,5 33,4 46,1 74,2 23.034 1.626 37.380
LG 34.90 430 36,3 65.496 40,3 40,3 34,8 41,8 72,7 23.775 1.572 37.383
AAPOTHEOZ 450 32,7 67.828 33,9 33,9 38,3 43,2 71,7 22.180 1.534 33.941
TWEETOR 450 34,3 59.194 37,7 37,7 37,3 46,6 72,9 20.304 1.581 32.043
Povprečje 35,2 63.526 37,9 37,9 36,0 44,4 72,9 22.323 1.578 35.187

OPOMBA:
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


LEGENDA: velik prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka srednji prispevek vlaknine k energiji za prirejo mleka velik prispevek škroba k energiji za prirejo mleka