Kmetijski inštitut Slovenije, IC Jablje

Mengeš - setev: 30.4.2022 - žetev: 24.9.2022 - tip tal: težka ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
GLUMANDA 300 23,2 7.235 6.461 98 1.705
LG 31.330 330 24 6.402 5.658 86 1.493
DKC 4416 350 23 7.508 6.722 102 1.775
DKC 4569 350 24,9 9.043 7.897 120 2.082
AJOWAN 350 23,3 7.371 6.574 100 1.735
LZM 370/20 350 22,7 6.377 5.732 87 1.513
TEXERO 380 29 8.388 6.925 105 1.803
Povprečje Agrosaata:   24,3 7.461 6.567 100 1.732
Povprečje 66 sort:   25,9 7.007 6.037 92 1.589


OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 230 eur/t ob 25 % vlage