Alberto Kocbek

Štajerska: Zg. Voličina, Voličina - setev: 8.5.2020 - žetev: 16.9.2020 - tip tal: ilovnata Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
MOLEON 300 42,3 45.215                
LG 31.377 370 38,6 67.142 33,0 34,9 40,2 47,4 70,7 26,0 1.387 36.050
GLORIETT 380 32,0 57,642 33,1 31,5 38,2 45,1 71,9 18,4 1.419 26.170
LG 31.390 390 32,3 79.714 34,9 33,5 38,0 45,9 72,6 25,7 1.455 37.451
SHANNON 400 28,3 71.479 36,9 33,4 38,2 47,6 72,7 20,2 1.464 29.617
LG 34.90 430 28,3 87.742 39.6 36,1 34,9 49,0 74,3 24,8 1.537 38.159
TWEETOR 450 29,9 68.457 35,2 32,6 36,8 41,4 73,8 20,5 1.497 30.636
povprečje:   33,1 68.199 35,5 33,7 37,7 46,1 72,6 22,6 1.460 33.014

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Jože Lovšin

Dolenjska: Breže, Ribnica - setev: 10.5.2020 - žetev: 24.9.2020 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
LG 31.295 300 32,5 61.217 26,6 25,4 41,6 49,5 72,0 20,2 1.453 31.416
ADEVEY 300 34,8 61.217 39,6 39,5 33,7 47,3 75,4 18,4 1.584 33.748
MOLEON 300 33,2 64,822 33,7 32,9 39,3 43,7 71,0 20,5 1.391 29.934
LG 31.330 330 25,7 65.770 36,9 32,6 37,6 48,2 73,1 24,8 1.492 25.221
LG 33.50 340 25,5 66.108 27,7 23,3 44,5 40,7 67,6 25,7 1.240 20.910
LG 31.377 370 31,0 72.167 33,4 31,5 41,4 44,9 70,2 26,0 1.364 30.511
povprečje:   30,4 65.217 33,0 30,9 39,7 45,7 71,5 22,6 1.421 28.623

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Darko Ozimek

Dolenjska: Vrhtrebnje - setev: 20.4.2020 - žetev: 18.9.2020 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
KERALA 360 36,4 56.250 37,4 37,2 38,8 45,1 71,9 20,4 1.419 26.170
DKC 4717 370 39,0 51.756 31,4 30,9 41,5 49,0 70,2 18,8 1.537 38.159
SHANNON 400 34,9 57,917 33,1 33,1 39,0 47,4 72,5 20,2 1.387 36.050
LG 31.479 410 38,7 62.083 36,3 35,9 38,7 45,9 73,4 24,0 1.455 37.451
LG 34.90 430 35,4 62.857 33,4 33,4 39,4 47,6 71,4 22,2 1.464 29.617
povprečje:   36,9 58.173 34,3 34,1 39,5 47,0 71,9 21,1 1.452 33.489

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Mitja Štamcar

Dolenjska: Martinja vas, Mokronog - setev: 28.4.2020 - žetev: 14.9.2020 - tip tal: ilovnata Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
SHANNON 400 35,9 54.167 36,1 35,8 37,4 45,1 72,2 19,4 1.453 28.174
LG 31.479 410 31,2 57.857 33,2 34,4 41,7 42,5 69,8 18,1 1.341 24.213
PERSIC 420 31,2 42.262 36,0 37,2 39,0 48,3 71,5 13,2 1.434 18.909
LG 34.90 430 29,8 56.667 28,5 30,1 43,8 44,2 68,6 16,9 1.297 21.908
AAPOTHEOZ 450 32,1 60.714 35,4 36,3 37,5 42,7 72,9 19,5 1.474 28.726
povprečje:   32,0 54.333 33,8 34,7 39,9 44,6 71,0 17,4 1.400 24.386

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Gašper Pečečnik

Savinjska: Šentilj, Velenje - setev: 28.4.2020 - žetev: 14.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
AJOWAN 350 39,3 57.625 39,3 41,6 32,6 47,6 74,1 22,6 1.526 34.477
LG 31.377 370 37,6 56.824 37,6 42,7 32,8 49,0 75,2 21,4 1.567 33.532
SHANNON 400 36,6 53.571 36,6 40,5 35,2 45,1 74,2 19,6 1.524 29.867
LG 31.479 410 34,9 57.925 34,9 42,0 32,6 45,9 75,1 20,0 1.571 31.419
LG 34.90 430 35,6 63.030 35,6 41,6 34,1 47,4 73,6 22,4 1.495 33.486
povprečje:   36,8 57.795 36,8 41,7 33,5 47,0 74,4 21,2 1.536 32.556

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Roman Božič

Koroška: Trbonje - setev: 25.4.2020 - žetev: 22.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF POS v % pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
SHANNON 400 37,1 63.434 41,6 42,7 33,7 47,6 75,0 23,5 1.556 36.526
LG 31.479 410 39,0 61.111 44,2 46,3 32,9 49,4 75,2 23,8 1.578 37.520
LG 34.90 430 37,7 69.969 30,4 31,8 42,3 48,3 70,2 26,3 1.363 35.805
AAPOTHEOZ 450 39,6 66.060 32,9 35,3 39,3 45,6 71,7 26,2 1.409 36.869
povprečje: 38,3 65.075 37,3 39,1 37,1 47,7 73,0 24,9 1.477 36.680

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali


Skupni rezultati več poskusnih kmetij

Setev: 25.4.2020 Žetev: 22.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha škrob % v SS prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS NDF % v SS PCS = dNDF, %NDF pridelek SS t/ha učinkovitost krme kg MLEKA/t SS pridelek mleka kg MLEKA/ha
LG 31.377 370 35,7 65.378 36,1 36,5 39,6 44,1 23,3 1.428 33.149
SHANNON 400 36,4 67.142 34,7 35,5 38,6 43,7 24,4 1.474 31.395
LG 31.479 410 36,1 71.479 34,6 35,3 39,9 43,8 25,8 1.438 33.127
LG 34.90 430 34,5 79.714 35,7 35,4 38,7 43,7 27,4 1.420 33.700
povprečje:   35,7 76.519 35,3 35,7 39,2 43,8 25,2 1.440 32.842

NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali