Strokovni članki o travinju

Strokovni članki o travinju

26. marca 2021

Do kakovostne krme tudi iz trajnega travinja

26. februarja 2020

Trstikasta bilnica v današnjem času

26. februarja 2020

Higiena siliranja travinja

5. aprila 2017
Rast travinja

Tehnologija pridelovanja travinja

11. maja 2016

Rodovitnost tal lahko izboljšamo tudi s setvijo strniščnih dosevkov

17. februarja 2015

S pravilno izbiro travne mešanice do stabilnih in kakovostnih pridelkov

23. oktobra 2013

Za gospodarno pridelovanje krme je pomembno poznavanje travne ruše

28. januarja 2013
Obnova travne ruše

Obnova travne ruše

18. januarja 2013
Lucerna

Lucerna, zanesljiv vir voluminozne krme za govedo

18. januarja 2012
Kakovost in raba travinja glede na starost travne ruše

Tehnologija pridelovanja travinj

18. januarja 2012
Lucerna (Medicago sativa)

Lucerna (Medicago sativa)

18. januarja 2012
Lucerna

Zanesljiv vir voluminozne krme za govedo

10. februarja 2011
Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

10. februarja 2011
Lucerna

Lucerna, zagotovljena pridelek in kakovost

29. januarja 2010
Kakovostno travinje

Kakovostno travinje naj bo osnova za donosno rejo