Rodovitnost tal lahko izboljšamo tudi s setvijo strniščnih dosevkov

travinje novo
S pravilno izbiro travne mešanice do stabilnih in kakovostnih pridelkov
Rast travinja
Tehnologija pridelovanja travinja