S pravilno izbiro travne mešanice do stabilnih in kakovostnih pridelkov

rusa 1
Za gospodarno pridelovanje krme je pomembno poznavanje travne ruše
travinje graf 1
Rodovitnost tal lahko izboljšamo tudi s setvijo strniščnih dosevkov