Za gospodarno pridelovanje krme je pomembno poznavanje travne ruše

Obnova travne ruše
Obnova travne ruše
travinje novo
S pravilno izbiro travne mešanice do stabilnih in kakovostnih pridelkov