Obnova travne ruše

Lucerna
Lucerna, zanesljiv vir voluminozne krme za govedo
rusa 1
Za gospodarno pridelovanje krme je pomembno poznavanje travne ruše