Trstikasta bilnica v današnjem času

agrosaat prispevek higiena siliranja
Higiena siliranja travinja
agrosaat lg 31.479
Do kakovostne krme tudi iz trajnega travinja