Tehnologija pridelovanja travinj

Lucerna (Medicago sativa)
Lucerna (Medicago sativa)
Lucerna
Lucerna, zanesljiv vir voluminozne krme za govedo