Lucerna (Medicago sativa)

Lucerna (Medicago sativa)

Lucerna (Medicago sativa)

Lucerna je visoko kakovostna beljakovinska krma za govedo, ki zelo spodbuja količino in kakovost mleka. Lucerna slabo prenaša izrazito kisla tla. Ne uspeva tudi na tleh s previsoko podtalnico.

Z uporabo inokulatorja RHIZOBIEN 187g dosežemo hitrejši in močnejši razvoj korenin ter hitrejšo rast lucerne. Lucerno moramo kositi na višini od 7 do 9 cm. Pri košnji lucerne je priporočljivo uporabiti kosilnico z gnetilnikom, ker je prednost košnje z gnetilnikom enakomerno in hitrejše sušenje. Sorte lucerne z votlim steblom se hitreje sušijo. Nove sorte lucerne imajo višjo vsebnost beljakovin. Pridelek lucerne je v suši lahko enak ali večji od silažne koruze. Lucerna je ena od manj zahtevnih gojenih kultur.

Tabela: Primerjava lastnosti sort GEA in PROSEMENTI

Lastnosti GEA PROSEMENTI
Odpornost na mraz zelo dobra zelo dobra
Spomladanska rast zelo hitra zelo hitra
Toleranca na sušo zelo dobra zelo dobra
Vsebnost beljakovin visoka zelo visoka
Čas med dvema odkosoma 25-30 dni 20-25 dni
Čas košnje začetek cvetenja začetek cvetenja
Pridelek zelene mase visok zelo visok
Povprečno število odkosov v sezoni 4-5 5-6
Tranjnost posevka 3-4 leta 3-5 let
Poraba semena na ha 25-30 kg 25-30 kg
Globina setve 0,5-1 cm 0,5-1 cm

Zakaj se odločiti za setev lucerne?

  • Ker je brez dvoma kraljica krmnih rastlin.
  • Ker se njene prednosti pokažejo v težjih pogojih pridelave voluminozne krme.
  • Ker se lahko uspešno silira v valjaste bale ali silos.
  • Ker imajo lističi lucerne največjo hranilno vrednost.