Zanesljiv vir voluminozne krme za govedo

Mnogocvetna ljuljka
Mnogocvetna ljuljka
Lucerna (Medicago sativa)
Lucerna (Medicago sativa)