Zanesljiv vir voluminozne krme za govedo

Lucerna

Lucerna

Avtor članka: Andrej Vencelj


Lucerna je postala v sodobni prehrani živali nepogrešljiv del vsakega osnovnega popolnega krmnega obroka. Odlikuje jo izjemna odpornost na sušo ter veliki in kakovostni pridelki sena ali silaže. Lucerna se kot metuljnica lepo vklaplja v ozek živinorejski kolobar koruza–žito. Povečuje količino organskih snovi v tleh in zalogo organsko vezanega dušika.

Zaradi zanesljivosti in kakovosti hkrati priporočamo večjo pridelavo lucerne doma. V Sloveniji se še vedno preveč držimo tradicionalnih načinov pridelave voluminozne krme. Trajno travinje je pogosto slabe kakovosti, ker travnike zelo intenzivno in nepravilno gnojimo in kosimo. Taka travna ruša pa se kasneje nepravilno obnavlja. Posledica poslabšane travne ruše s slabo botanično sestavo je slaba kakovost travnih silaž in sena. Veliko težavo torej predstavlja prenizka kakovost doma pridelane krme. Tako so intenzivni živinorejci prisiljeni dokupovati močna krmila ali sojo. S kupljenimi dodatki pa si ob pomanjkanju kvalitetne osnovne krme – vlaknine v obroku goveda naredijo več škode kot koristi. Dobra voluminozna krma je pri prežvekovalcih osnovni pogoj za uravnoteženo delovanje vampa. Iz lucerne pridelana krma, kakovostno seno ali silaža, intenzivno spodbuja delovanje prebavil. To pa pri kravah povečuje mlečnost pri pitancih, zaradi povečane konzumacije pa boljši prirast. Glede na naše izkušnje iz zadnjih let so novejše sorte lucerne bistveno bolj prilagodljive na različne rastne razmere in njivske površine.

V Agrosaatu bomo tudi v prihajajoči sezoni stavili na sorto GEA, ki je v pridelovalni sezoni 2011 dala stabilne in visoke pridelke. Sorta GEA je prepričala številne pridelovalce z zelo dobro odpornostjo na pozebo, hitrim pomladanskim razvojem in zelo hitro regeneracijo po odkosu.

Čas med košnjama je od 28 do 30 dni, kar predstavlja pet do šest odkosov v eni vegetaciji. Ta sorta pa ima tudi daljšo življenjsko dobo, ki lahko traja ob pravi tehnologiji tudi do štiri leta intenzivne rabe. Rastlina je močno olistana, visoka in zelo stabilna. Steblo je na sredini votlo, kar je pri sušenju pokošene krme velika prednost. Zaradi hitrejšega sproščanja vlage iz rastline se masa hitreje osuši in posledično pride do manjših izgub hranil zaradi drobljenja. Zelo dobro se silira v silos ali bale – zlasti v bale, saj zaradi posebne strukture stebel ne prihaja toliko do prediranja zavijalne folije.

V prihodnjem letu bomo pričeli z uvajanjem sorte prosementi. Po prvih ugotovitvah in izkušnjah ima omenjena sorta še nekaj boljših lastnosti kot sorta gea, predvsem ima daljšo življenjsko dobo. Po navedbah žlahtnitelja sorte bi lahko na isti površini ostala celo do pet let, kar zmanjšuje stroške semena na površino.

Prepričani smo, da bomo skupaj našli najprimernejšo sorto lucerne glede na vaše potrebe in pridelovalne razmere.

Inokulatorji za sojo in lucerno - novo na našem tržišču - NOVO

Soja in lucerna potrebujeta v tleh za nemoteno rast simbiotske bakterije iz rodu Rizobium. Te bakterije skrbijo za vezavo atmosferskega dušika v koreninah soje ali lucerne. Če v tleh ni prisotnih dovolj simbiotskih bakterij, rastlina slabo raste in daje slab pridelek.

Rešitev so INOKULATORJI ali bakterijska kultura, ki jo nanesemo na seme soje ali lucerne. Tako obdelano seme bo boljše kalilo in še boljše rastlo. Uporaba je zelo enostavna.

Zastopa in trži: Agrosaat, d. o. o., Devova 5, 1000 Ljubljana.
Več informacij: www.agrosaat.si