Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka je enoletna prezimna trava. Posevek nam ob ustrezni tehnologiji da visoke pridelke odlične kakovosti. Znano je, da mnogocvetna ljuljka za dober pridelek in kakovost potrebuje zadostno gnojenje, predvsem z dušikom, in zadostne količine vlage. Običajno mnogocvetno ljuljko sejemo samostojno, v zadnjih letih pa pogosto tudi skupaj z deteljami (inkarnatko, črno deteljo). V kombinaciji z deteljami se zaradi vezave dušika metuljnic iz zraka zmanjša potreba po gnojenju z dušikom. Poveča pa se tudi stabilnost pridelka ob morebitnem pomanjkanju vlage. Pri pridelavi je zelo pomemben tudi čas spravila. Pozorni moramo biti, da nam posevek ne uide oz. postane prestar. Ob tem se pridelek res povečuje, se pa zato kakovost z vsakim dnem bistveno zmanjšuje. Posebej če problem predstavljajo starejše klasične (stebelnate) sorte, ki se hitro postarajo. To lahko malo omilimo s setvijo novejših listnatih sort mnogocvetne ljuljke (lipo, tarandus). Za zelo kakovosten pridelek bi morali prvo košnjo opraviti Čim prej (že v aprilu), nato pa kositi na vsake tri do štiri tedne. Priporočljiv Čas setve je od sredine avgusta do sredine septembra. Spomladanski Čas setve je običajno zaradi zgodnje poletne suše manj ugoden. Agrosaat ponuja novo sorto mnogocvetne ljuljke TARANDUS, ki daje zelo dobre rezultate oz. pridelke tudi pri spomladanski setvi. Ta sposobnost je plod dela alahtniteljev na iskane lastnosti, kot so: hiter vznik, dobra odpornost na nizke temperature, odpornost na pomanjkanje vlage in visoke temperature, hitra regeneracija rastlin po košnji.

TARANDUS - Sledite sodobnim smernicam žlahtnenja in tehnologiji pridelave trav

Opis

  • Tetraploidna sorta.
  • Listnata sorta mnogocvetne ljuljke.
  • Po košnji se izredno hitro regenerira.
  • Omogoča štiri do pet košenj.
  • Daje velike pridelke kakovostne krme.
  • Odlično prezimi.
  • Je zelo primerna tudi za spomladanske setve.
  • Zagotavlja stabilnost in kakovost pridelka.