Strokovni članki o koruzi

Strokovni članki o koruzi

14. februarja 2022

LG Animal Nutrition – vodilna znamka v pridelavi silaže

LG Animal Nutrition - Živinorejci na trgu prepoznavajo Limagrain kot vodilno podjetje v prehrani živali zahvaljujoč visoko kakovostni silažni koruzi. LG je postal globalni specialist za silažo.
25. marca 2021

Pravi hibrid koruze za optimalni krmni obrok poveča vaš dobiček

Krmni obrok - poznano nam je, da več kot 85 % osnovne krme evropske in slovenske govedorejske kmetije pridelajo same. Največji del krmnih obrokov za govedo predstavljajo doma pridelana trava in koruza.
24. maja 2018

Orodje LGAN Milk+ za lažjo izbiro najboljše silažne koruze

22. avgusta 2017

Pravočasno spravilo silaže – boljša ekonomika reje

22. avgusta 2017

Olajšamo si prodajo koruze

3. aprila 2017

Ko cena doseže naša realna pričakovanja, je pravi čas za prodajo

9. aprila 2014

Kako najceneje namolsti več mleka?

10. januarja 2014

Boljša silažna koruza, večja prireja mleka in mesa

23. avgusta 2013

Kdaj silirati, ko se koruza suši?

7. junija 2012

Izkušnje s pridelavo in krmljenjem silažnih koruz “LG Animal Nutrition”

12. januarja 2012

Koruzna vešča – Škodljivec koruze št. 1

23. oktobra 2011

Pravočasno spravilo silažne koruze

3. februarja 2011

Ustrezen termin spravila koruzne silaže

30. novembra 2010

Testiranje koruznih sort

6. marca 2009

Mikotoksini na koruzi