Pravočasno spravilo silažne koruze

termin spravila koruze 1
Ustrezen termin spravila koruzne silaže
Koruzna vešča
Koruzna vešča – Škodljivec koruze št. 1