Koruza – poljščina prihodnosti

gensko spremenjene rastline 3
Pridelovanje gensko spremenjenih rastlin