Pravočasno spravilo silaže – boljša ekonomika reje