Podatki o partijah semenskih žit 2015

Posnetek kmetijske oddaje o strniščnih dosevkih na radiu
zita
Kmetijska oddaja o žitih za jesensko setev