Uroš Knific

Goričane, Medvode, - setev: 4. 5. 2017 - žetev: 28. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha DINAG v % PLP kg/dan Prireja mleka v kg/t SS Količina mleka v kg/ha
QUINCEY 350 39,1 46.048 38,2 46,2 24,491 1.442 25.958
LG 33.87 380 37,9 62.313 36,6 47,1 24,454 1.370 32.356
SHANNON 400 37,5 46.277 34,4 46,1 22,229 1.380 23.953
LG 34.90 430 39,9 51.775 43,2 46,9 26,045 1.445 29.856
AAPOTHEOZ 450 37,0 48.568 41,9 49,0 27,489 1.475 26.507
AKINOM 480 37,9 54.753 39,4 45,0 23,054 1.416 29.385
povprečje: 38,2 51.622 39,0 46,7 24,627 1.421 28.003

Viktor Jagodic

Polica, Naklo, - setev: 3. 5. 2017 - žetev: 23. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha DINAG v % PLP kg/dan Prireja mleka v kg/t SS Količina mleka v kg/ha
LG 33.50 340 36,3 53.220 34,2 46,6 22,572 1.391 26.869
QUINCEY 350 41,7 47.220
LG 33.87 380 32,9 51.110 34,8 49,3 24,859 1.418 23.839
FUTURIXX 380 32,3 54.330 36,5 45 21,462 1.353 23.749
SHANNON 400 31,7 61.560 34,8 48,8 22,713 1.391 27.151
LG 34.90 430 30,1 64.110 31,1 47,4 21,668 1.399 26.996
AKINOM 480 26,4 63.330 32,1 46,2 20,533 1.342 22.433
povprečje: 34,2 55.258 34,3 47,4 22,655 1.390 25.721
* Po odkosu mnogocvetne ljuljke.

Franci Fon

Sp. Brnik, Cerklje, - setev: 28. 4. 2017 - žetev: 6. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha DINAG v % PLP kg/dan Prireja mleka v kg/t SS Količina mleka v kg/ha
LG 30.311 320 41,2 44.533
LG 33.50 340 39,0 45.330
LG 30.360 360 36,1 57.330
RH 15019 380 45,3 42.000
LG 33.87 380 40,9 46.130
SHANNON 400 39,4 47.560
LG 34.90 430 41,4 48.530
AAPOTHEOZ 450 48,7 51.200
DKC 5542 480 44,7 47.200
AKINOM 480 46,3 48.667
povprečje: 42,3 47.848