Milan Celarc

Bevke, Ljubljansko barje, - setev: 1.5.2015 - žetev: 8.9.2015 - tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
ADEVEY 280 41,2 51.428 21.188
LIMANOVA 360 56,1 50.595 28.384
LG 30.360 360 43,1 57.380 24.731
DKC 4717 370 40,4 57.857 23.374
LG 33.87 380 39,8 59.523 23.690
SHANNON 400 38,7 67.500 26.123
DKC 5031 400 35,2 66.190 23.299
LG 34.90 430 40,3 71.071 28.642
DKC 5542 480 36,5 71.547 26.116
povprečje: 41,3 61.455 25.061

Benedikt Hostnik

Šmartno pri Litiji, - setev: 28.4.2015 - žetev: 21.9.2015 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 30.311 320 40,9 56.424 23.077
PORTILE 360 37,5 65.510 24.566
LG 33.87 380 40,7 62.190 25.311
DKC 5031 400 36,2 70.147 25.393
SHANNON 400 38,5 77.021 29.653
EXXALTAN 400 42,2 67.477 28.475
LG 34.90 430 38,5 79.511 30.612
DKC 5542 480 40,7 80.126 32.611
ARMANDI 500 42,3 76.301 32.275
GOLIAS 550 37,1 69.322 25.718
povprečje: 39,5 70.403 27.769