Tone Černič

Matena, Ljubljansko barje, - setev: 2.5.2017 - žetev: 27.10.2017 - tip tal: barjanska mešana črna - rjava

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 280 22,4 14.106 12.728 97
POESI 300 24,0 12.898 11.398 87
FEROXXY 300 23,6 13.768 12.231 93
DKC 3623 300 22,2 14.592 13.201 101
LG 30.315 310 20,6 13.571 12.530 95
LG 30.325 320 23,1 14.571 13.029 99
CHAPALU 330 22,8 14.502 13.018 99
LG 33.50 340 21,7 13.242 12.056 92
EDONIA 340 23,4 13.706 12.208 93
DKC 4522 345 23,6 15.198 13.501 103
DKC 4590 345 24,0 16.400 14.493 110
LG 30.360 360 24,0 17.853 15.777 120
LIMANOVA 360 24,6 15.160 13.291 101
DKC 4717 370 23,7 16.044 14.234 108
LG 33.85 380 24,5 15.067 13.227 101
povprečje: 23,2 14.712 13.128 100

Rafael Kopač

Medno, Ljubljana, - setev: 18.5.2017 - žetev: 27.10.2017 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 280 24,6 12.121 10.627 100
FEROXXY 300 22,6 11.212 10.091 95
DKC 3623 300 21,1 12.788 11.732 111
LG 30.315 310 23,9 11.030 9.760 92
LG 30.307 320 24,4 12.683 11.149 105
LG 30.325 320 23,4 10.424 9.285 88
CHAPALU 330 21,6 11.646 10.617 100
EDONIA 340 24,8 12.988 11.357 107
DKC 4590 345 23,2 12.805 11.435 108
DKC 4522 345 22,6 12.134 10.921 103
LG 30.360 360 23,5 10.523 9.361 89
DKC 4717 370 25,0 12.123 10.572 100
povprečje: 23,4 11.873 10.576 100
*Po košnji mnogocvetne ljuljke.