MNOGOCVETNA LJULJKA

Izjemen pridelek in prezimitev

Mnogocvetna ljuljka je enoletna prezimna trava. Posevek nam ob ustrezni tehnologiji da visoke pridelke krme odlične kakovosti.

Znano je, da mnogocvetna ljuljka za dober pridelek in kakovost potrebuje zadostno gnojenje, predvsem z dušikom, in zadostne količine vlage. Običajno mnogocvetno ljuljko sejemo samostojno, v zadnjih letih pa pogosto tudi skupaj z deteljami (inkarnatko, črno deteljo). V kombinaciji z deteljami se zaradi vezave dušika metuljnic iz zraka zmanjša potreba po gnojenju z dušikom. Poveča pa se tudi stabilnost pridelka ob morebitnem pomanjkanju vlage.

Pri pridelavi je zelo pomemben tudi čas spravila. Pozorni moramo biti, da nam posevek ne uide oz. postane prestar. Ob tem se pridelek res povečuje, se pa zato kakovost z vsakim dnem bistveno zmanjšuje. Posebno težavo predstavljajo starejše klasične (stebelnate) sorte, ki se hitro postarajo. To lahko malo omilimo s setvijo novejših listnatih sort mnogocvetne ljuljke. Za zelo kakovosten pridelek bi morali prvo košnjo opraviti čim prej (že v aprilu), nato pa kositi na vsake 3–4 tedne.

HUNTER

Listnat zgoden pridelek

GENETIKA tetraploidna sorta
TIP RASTLINE listnata, intenzivna razrast
OBRAŠČANJE PO KOŠNJI hitro
ZGODNOST zgodnja
ŠTEVILO KOŠENJ do 4 obilne košnje (2 spomladi)
PRIDELEK zelo velik, intenzivna razrast, veliki listi
PREZIMITEV odlična
KAKOVOST PRIDELKA odlična, stabilna
SETVENA NORMA IN ČAS ŽETVE 40 kg/ha
Sejemo od sredine avgusta do konca septembra. Spomladanski čas setve je običajno zaradi zgodnje spomladanske in poletne suše manj ugoden.
POTREBA PO INTENZIVNEM GNOJENJU Z DUŠIKOM Spomladi gnojimo intenzivno s 50–70 kg čistega dušika na ha, pri tem da nujno upoštevamo uporabo gnojevke na istih površinah, ki deluje, ko se tla ogrejejo.

Ostale sorte v ponudbi


LAŠKA
FABIO
TEANNA
DRAGA
MERVANA