LUCERNA


Lucerna je poljščina, metuljnica in krmna rastlina, ki je zelo primerna za rejce mleka in mesa. Obe sorti imata visoko vsebnost surovih beljakovin, sta zelo olistani in sta kakovostnejši od ostalih starejših sort lucerne.

LUCERNA


Lucerna je poljščina, metuljnica in krmna rastlina, ki je zelo primerna za rejce mleka in mesa. Obe sorti imata visoko vsebnost surovih beljakovin, sta zelo olistani in sta kakovostnejši od ostalih starejših sort lucerne.

EMILIANA

Boljša kakovost za prehrano živali

TOP IZBIRA

OPIS
Emiliana je zelo olistana lucerna, z velikim razrastiščem in večjim številom stebel. Požlahtnena je bila za sodobne rejce mleka. Visoka prebavljivost vlaknine in višja vsebnost surovih beljakovin so njene prednosti pri prehrani govedi. Zelo primerna je za siliranje ali sušenje, saj je kombinacija velikega pridelka in kakovosti.
PREDNOSTI
Velik in kakovosten pridelek. Visoka vsebnost beljakovin in visoka prebavljivost. Najboljša za sušenje ali siliranje. Velika trpežnost in odpornost na mraz.
ODPORNOST NA MRAZ
zelo dobra
SPOMLADANSKA RAST
zelo hitra
TOLERANCA NA SUŠO
odlična
VSEBNOST BELJAKOVIN
zelo visoka
ČAS MED DVEMA KOŠNJAMA
25–30 dni
ČAS KOŠNJE
začetek cvetenja
PRIDELEK ZELENE MASE
zelo velik
POVPREČNO ŠT. ODKOSOV V SEZONI
4–5
TRAJNOST POSEVKA
4–5 let ob ustrezni rabi
PORABA SEMENA/ha
35–40 kg
GLOBINA SETVE
1–2 cm
ČAS SETVE
marec, april, avgust in 1. polovica septembra
LETNE POTREBE PO HRANILIH/ha
100 kg P2O5 + 80 kg K2O + apnenje

OSLAVA

Z visoko vsebnostjo beljakovin in odlično prezimitvijo

OPIS
Oslava je nova sorta lucerne, za katero je značilno, da zelo dobro prezimi v ostrih zimah in je še bolj trpežna ob pravilni rabi. Je odlično odporna na bolezni in z njo pridelamo zelo velik pridelek zelene mase, silaže ali sena. Zaželjeno je, da enkrat v sezoni zacveti (idelano tretja košnja), kar povečuje njeno sposobnost prezimitve in trpežnost.
PREDNOSTI
Velik in kakovosten pridelek. Visoka vsebnost beljakovin. Odlična prezimitev.
ODPORNOST NA MRAZ
odlična
SPOMLADANSKA RAST
zelo hitra
TOLERANCA NA SUŠO
odlična
VSEBNOST BELJAKOVIN
zelo visoka
ČAS MED DVEMA KOŠNJAMA
25–30 dni
ČAS KOŠNJE
začetek cvetenja
PRIDELEK ZELENE MASE
zelo velik
POVPREČNO ŠT. ODKOSOV V SEZONI
4–5
TRAJNOST POSEVKA
4–5 let ob ustrezni rabi
PORABA SEMENA/ha
35–40 kg
GLOBINA SETVE
1–2 cm
ČAS SETVE
marec, april, avgust in 1. polovica septembra
LETNE POTREBE PO HRANILIH/ha
100 kg P2O5 + 80 kg K2O + apnenje