LUCERNA

Kraljica krmnih rastlin

Lucerna je poljščina, metuljnica in krmna rastlina, ki je zelo primerna za rejce mleka in mesa. Obe sorti imata visoko vsebnost surovih beljakovin, sta zelo olistani in sta kakovostnejši od ostalih starejših sort lucerne.

Priporočamo čisto setev z žitno sejalnico do globine 1–2 cm v primerno pripravljena njivska tla. Spomladi jo sejemo od marca do maja, poleti pa od sredine avgusta in najkasneje do sredine septembra, ko ni nevarnosti pozebe. Setvena norma za čisto setev je 30 kg na hektar. Če je seme inokulirano z bakterijami Rhizobium, pa sejemo raje 35 kg/ha. S sorto Oslava je možno pridelati odlične pridelke kakovostne krme tudi na tistih površinah, kjer so v ostrih zimah ostale sorte lucerne slabše prezimile. Nepravilne rabe lucerne so: prezgodnja, prenizka (pod 8 cm) ali prepozna košnja ter intenzivno gnojenje z dušičnimi gnojili. Takšni ukrepi skrajšajo njeno življenjsko dobo in trpežnost. Lucerna za dobro rast zahteva apnenje in gnojenje s fosforjem in kalijem. Z dušikom jo praviloma ne gnojimo. Je precej velika porabnica kalcija, apnenje pa poveča njeno trpežnost in pridelek. Lucerno želimo kositi vsaj 3–4 leta.

EMILIANA

Boljša kakovost za prehrano živali

OPIS Zelo olistana lucerna, z velikim razrastiščem in večjim številom stebel. Požlahtnena je bila za sodobne rejce mleka. Visoka prebavljivost vlaknine in višja vsebnost surovih beljakovin so njene prednosti pri prehrani govedi. Zelo primerna je za siliranje ali sušenje, saj je kombinacija velikega pridelka in kakovosti.
PREDNOSTI Visok pridelek in kakovost.
Veliki pridelki beljakovin in visoka prebavljivost.
Najboljša za sušenje ali siliranje.
Velika trpežnost in odpornost na mraz.
ODPORNOST NA MRAZ zelo dobra
SPOMLADANSKA RAST zelo hitra
TOLERANCA NA SUŠO odlična
VSEBNOST BELJAKOVIN zelo visoka
ČAS MED DVEMA KOŠNJAMA 25–30 dni
ČAS KOŠNJE začetek cvetenja
PRIDELEK ZELENE MASE zelo velik
POVPREČNO ŠT. ODKOSOV V SEZONI 4–5
TRAJNOST POSEVKA 4–5 let ob ustrezni rabi
PORABA SEMENA NA HA 35–40 kg
GLOBINA SETVE 1–2 cm
ČAS SETVE marec, april, avgust in 1. polovica septembra
LETNE POTREBE PO HRANILIH NA HA 100 kg P2O5 + 80 kg K2O + apnenje

OSLAVA

Z visoko vsebnostjo beljakovin in odlično prezimitvijo

OPIS Oslava je nova sorta lucerne za katero so značilne zelo dobre prezimitve v ostrih zimah in še boljša trpežnost ob pravilni rabi. Ima odlično odpornost na bolezni in z njo pridelamo zelo velike pridelke zelene mase, silaže ali sena. Zaželjeno je, da enkrat v sezoni zacveti (idelano tretja košnja), kar povečuje njeno sposobnost prezimitve in trpežnost.
PREDNOSTI Visok pridelek in kakovost.
Visoka vsebnost beljakovin.
Odlična prezimitev.
ODPORNOST NA MRAZ odlična
SPOMLADANSKA RAST zelo hitra
TOLERANCA NA SUŠO odlična
VSEBNOST BELJAKOVIN zelo visoka
ČAS MED DVEMA KOŠNJAMA 25–30 dni
ČAS KOŠNJE začetek cvetenja
PRIDELEK ZELENE MASE zelo velik
POVPREČNO ŠT. ODKOSOV V SEZONI 4–5
TRAJNOST POSEVKA 4–5 let ob ustrezni rabi
PORABA SEMENA NA HA 35–40 kg
GLOBINA SETVE 1–2 cm
ČAS SETVE marec, april, avgust in 1. polovica septembra
LETNE POTREBE PO HRANILIH NA HA 100 kg P2O5 + 80 kg K2O + apnenje