AGROSAAT VITA

Nova linija mešanic za dosevke. V zadnjih letih se vse bolj zavedamo prednosti strniščnih dosevkov, ki so vmesni člen med glavnimi posevki. Same poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne v smislu varovanja okolja, ohranjanja rodovitnosti tal ter navsezadnje sledijo smernicam skupne kmetijske politike Evropske unije.


AGROSAAT VITA 11

Nova linija mešanic za dosevke


V semenarski hiši Agrosaat sledimo vsem zahtevam in smernicam trga semen z inovativno rešitvijo, ki jo predstavlja linija mešanic dosevkov Agrosaat VITA. V preteklem letu smo dali na trg prvo od mešanic z imenom Agrosaat VITA 11. Sestavljena je iz treh komponent, od katerih ima vsak svojo nalogo v poletno-jesenski rasti. Najhitreje rastoča abesinska gizotija poskrbi za konkurenčnost termofilnim semenskim plevelom, ki jih zaustavi v rasti, ter za vnos organske mase v tla za dvig vsebnosti humusa. Druga komponenta je aleksandrijska detelja, ki poskrbi za vnos organske snovi v tla v povezavi s fiksacijo zračnega dušika s pomočjo simbiotskih bakterij in kasnejšo mineralizacijo le-tega v naslednji kulturi. Tretja komponenta, facelija, pa ne poskrbi samo za jesensko pašo čebel, ki so glavni opraševalci rastlin, ampak tudi za vnos organske mase in samo stabilnost strukturnih agregatov tal prihodnje leto pri predsetveni obdelavi pred novo kulturo.

Linijo Agrosaat VITA bomo v prihodnosti dopolnili z dodatnimi mešanicami neprezimnih in prezimnih mešanic dosevkov z nalogami: povečevanja vsebnosti humusa v tleh, vnašanja nove biomase v tla, preprečevanja izpiranja hranil, povečanja vsebnosti organskega dušika v tleh, spodbujanju aktivnosti drobnoživk v tleh, boja proti zapleveljenosti in eroziji tal, rahljanja in izboljšanja strukture tal, boja proti talnim škodljivcem in boleznim te navsezadnje lepemu izgledu kulturne krajine.

AGROSAAT VITA 11

Veliko prednosti za tla

NOVO

SESTAVA MEŠANICE
Aleksandrijska detelja: 73%
Abesinska gizotija: 13%
Facelija: 14%
SETEV
Sejemo jo od julija do konca avgusta 15–20 kg/ha v žitna ali krompirjeva in zelenjavna strnišča. Setev opravimo z žitno sejalnico ali s sejalnicami za dosevke.