Toni Tomšič

Kresnice, Litijae, - setev: 10.5.2019 - žetev: 21.9.2019 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
AAPOTHEOZ 450 38,9 53.571 20.839
LG 34.90 430 39,2 51.666 20.253
LG 31.479 410 43,4 53.400 22.742
TWEETOR 450 39,6 45.750 18.117
SHANNON 400 44,7 51.714 23.116
povprečje: 41,2 51.020 21.013

OPOMBA: Poskus prizadet zaradi toče