Peter Hostnik

Polje ob Sotli, Imeno, - setev: 3.5.2016 - žetev: 13.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 3623 300 61,2 48.690 29.798
CHAPALU 330 56,6 42.261 23.919
ZARISKI 300 50,9 48.571 24.723
LG 33.87 380 49,6 48.571 24.091
FUTURIXX 380 55,0 45.833 25.208
DKC 5031 400 45,8 50.357 23.064
LG 34.90 430 47,1 58.452 27.531
povprečje: 51,6 48.962 25.476

OPOMBA: setev po odkosu travinja

Kmetijski zavod Celje, Janko Šuc

Šmarje pri Jelšah, - setev: 22.4.2016 - žetev: 16.9.2016 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4522 345 38,5 37.000 14.245
LG 34.90 430 43,0 41.571 17.876
povprečje Agrosaat: 40,8 39.286 16.061
povprečje hibridov: 41,0 16.699

Peter Vasle

Založe, Polzela, - setev: 13.4.2016 - žetev: 8.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 32.58 260 37,7 50.757 19.135
LG 30.315 310 32,9 59.497 19.575
ZARISKI 300 23,9 60.930 14.562
DIXXTRICT 350 35,2 60.497 21.295
DKC 4717 370 29,9 68.398 20.451
PREFIXX 370 30,7 59.307 18.207
SHANNON 400 32,2 61.147 19.689
povprečje: 31,8 60.076 18.988

Rafael Levc

Črnova, Velenje, - setev: 20.4.2016 - žetev: 30.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 5031 400 45,7 56.071 25.624
SHANNON 400 45,3 52.142 23.620
INITIO 440 44,5 52.857 23.521
RWKG1304 440 54,8 48.809 26.747
DKC 5542 480 47,4 60.357 28.609
HELEN 650 40,2 69.285 27.853
povprečje: 46,3 56.587 25.996